Publicada el dia 19/06/2020

Banys la Pista

Horari:
- dissabtes, diumenges i díes festius obert de 7 a 19 H
- díes laborables obert de 8 a 19 H
S'ha d'entrar d'un en un, fent cua fora de l'establiment respectant la distància de seguretat de 2 m sense interrompre la circulació al passeig. Fins que un surti no pot entrar el següent, de manera que és qüestió de no entretenir-se.
A l´hora de tornar a entrar el material s'ha de fer de la mateixa manera.
No hi ha res per netejar les taules ni els caiacs perque ningú toqui res que no sigui propi i així evitar el risc de contagis.
No estàn oberts els lavabos.
Desinfecto els terres per pulverització de clorur de didecildimetilamoni al 0,09% (Vectopon2 al 2%) a les 10H, a les 12H, i a les 19H, especialment els de les zones per on hi passen bicicletes, així com les baranes de les escales i qualsevol element susceptible d'haver entrat en contacte amb algún client. Durant la desinfecció i mentre s'asseca el desinfectant no es permet l'entrada.
No baixem la guàrdia!
Lluís Rejat, titular i responsable de l'establiment anomenat Banys La Pista
biòleg Col-legiat 02442-C
aplicador qualificat de tractaments de desinfecció
Tel. 933 892 852
Obtén un pressupost
El missatge s'ha enviat. Et contactarem aviat.